NTF İNŞAAT
Kurumsal > Başkanın Mesajı

 

  NTF Şirketi 1995 yılından beri faaliyette bulunan bir inşaat şirketidir. Şirketimizin temel

politikası iş ve hizmet üretiminde kalitenin ön plana çıkarılmasıdır. Vazgeçilemez bir prensip

olarak kabul edilen kaliteli üretim, müşterilere hizmet anlayışımızın bir gereğidir. Bu prensip

doğrultusunda şirketimiz, ülkemizin dört bir tarafında, barajlar, hidroelektrik santraller, göletler,

karayolları ve köprüler, karayolu ve atık su tünelleri, içme suyu ve kanalizasyon projeleri inşa

ederek hizmete açmıştır.

Şirketimizin temel politikası, dünyada hızla gelişen teknolojiye paralel olarak artan kaliteli üretim

standartları ve rekabetçi piyasa kuralları çerçevesinde iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi

ön plana çıkararak ulusal ve uluslararası piyasada rekabet edebilecek bir kuruluş haline gelmektir.

NTF İnşaat, kuruluşundan günümüze kadar yerli ve yabancı tanınmış bir çok yatırımcı ve

finansman kuruluşu ile işbirliği yapmış, yine birçok mühendislik, inşaat şirketi ve ekipman üretici

firma ile birlikte çalışmıştır. NTF İnşaat kuruluşunun 17. yılında Türkiye inşaat sektöründe

önemli bir yer edinmiştir.

Şirketimiz, dünyada hızla gelişen teknoloji ve yönetim sistemlerinin uygulamaya geçirilmesi

bakımından geniş bir vizyona sahip olup, bu konuda her türlü yeniliğe açıktır. Bu bağlamda,

şirketimizde tüm çalışanlarımızın katılım ile 2002 yılında kurulan ISO 9001:2000 Kalite

Yönetim Sistemi (KYS)’ne entegre olmak üzere ISO – 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) ve

OHSAS – 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sistemi 2004 yılında kurularak uygulamalarına

devam edilmektedir. Bu sistemlerin, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve mühendislik deneyimi,

tecrübeli personel ile makine ve ekipmanın akılcı yönetimi konusunda şirketimize büyük bir avantaj

sağlayacağına inanıyoruz. Böylece, verimliliğin artmasına paralel olarak iş ve hizmet üretiminde

kalitenin ön planda tutulması ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmiş

bulunmaktadır.

Şirketimizin her kademesindeki personelin sahip olduğu bilgi birikimi ve ileri teknoloji deneyimi ve

özellikle proje yönetimi konusundaki tecrübemiz şirketimizin geleceği açısından en büyük

güvencemizdir. Diğer taraftan sahip olduğumuz makine – ekipman ve teçhizat en ileri teknolojinin

kullanılarak yüksek kalitede iş üretilmesi açısından büyük bir güç ile ülke genelinde ve yurt dışında

yeni projeler inşa etme konusunda büyük bir azim ve gayret içinde bulunmaktayız.

Bu bağlamda, merkez ve şantiyelerimizde büyük bir heyecan ve özveri ile çalışan tüm

personelimize içtenlikle teşekkür ederim.


Yaşar EREN

Ortaklar Kurulu Başkanı

Copyright © NTF İNŞAAT